Persoonlijke favorieten

Een selectie van Bureau Beeldrijmproducties producties waar ik zelf het meest trots op ben. Dit zijn vooral reportages, documentaires en journalistieke specials die ik heb gemaakt.

Innovatieve architectuur 3/3 – Optoppen en inbreien: omgaan met de krimpende ruimte in de stad

Ruimte wordt steeds schaarser, zeker in een populaire stad als Rotterdam. Het is dus innovatief omgaan met de ruimte die er is. Eén van de pioniers op dit gebied is architect Joost Kühne, die met inbreien en optoppen furore maakte in de architectenwereld. De vraag is echter of er met de grootschalige bouw van nu nog wel ruimte is voor kleinschalige projecten als de zijne.

Bron: OPEN Rotterdam

Read More

Innovatieve architectuur 1/3 – De Maastunnel en oeververbindingen nu

De Maastunnel heeft een plekje in het hart van veel Rotterdammers. Dit komt door de geschiedenis van deze oeververbinding, die tijdens de tweede wereldoorlog werd gebouwd, de symboliek ven het verbinden van Zuid met Noord, en natuurlijk de vormgeving. We namen een kijkje in en rond de tunnel om te onderzoeken wat er nou zo speciaal is aan het ontwerp.

Bron: OPEN Rotterdam

Read More