interview

| Serie | Kolonialisme en Rotterdam

Het Wereldmuseum Rotterdam wijdt een tentoonstelling aan het thema ‘Kolonialisme en Rotterdam’. Naar aanleiding van deze tentoonstelling maakten we een serie dubbelportretten van hedendaagse kunstenaars en sprekers die mee doen aan de tentoonstelling. We interviewden ze over het werk dat ze tentoonstellen en hun motivatie om aan deze expositie deel te nemen.

Aflevering 1 – ‘Geschied-en-is: het verleden werkt door in het heden’

Aflevering 2 – De geschiedenis is hoorbaar op straat

Aflevering 3 – Een voetstuk voor zij die niet vergeten mogen worden

Bron: OPEN Rotterdam

Read More

| Serie | Rotterdamse Ruimte

Hoe gaat Rotterdam met haar ruimte om? Met als basis de Rotterdamse omgevingsvisie onderzochten we in de serie Rotterdamse Ruimte hoe de stad drie belangrijke uitdagingen aangaat; een stijgende zeespiegel door klimaatverandering, een groeiende bevolking en de roep om meer natuur.

Aflevering 1 – Ruimte voor Water

Aflevering 2 – Ruimte voor Wonen

Aflevering 3 – Ruimte voor Natuur

Bron: Open Rotterdam

Read More

| Special | Blijvers: van Oost-Europese migrant naar Rotterdammer

Overlastgevende Oost-Europese arbeiders die met zijn allen, hutjemutje, in een veel te klein huis wonen en als het werk klaar is weer naar hun eigen land gaan. Het is een clichébeeld van de Oost-Europese migrant dat we graag ontkrachtten. In Rotterdam is er een groeiende groep die namelijk bewust bezig is in de stad een bestaan op te bouwen.

Deze productie kwam tot stand in samenwerking met Vers Beton. Ze maakten twee artikelen: een longread en een serie ondernemersportretten. Wij maakten een shortdoc en een serie korte ondernemersportretten op video.

Shortdoc: ‘Blijvers: van Oost-Europese migrant naar Rotterdammer’

 

Ondernemersportretten

 

Bron: Open Rotterdam / Vers Beton

 

Read More

Heilige Huisjes (afl. 3) – Als het Heilige uit het Huisje verdwijnt.

In “Als het heilige uit het huisje verdwijnt” kijken we naar twee Rotterdamse kerkgebouwen die niet meer als gebedshuis gebruikt gaan worden, maar een compleet nieuwe functie krijgen. Met één gemeenschappelijke deler; de publieke functie blijft min of meer behouden. Benieuwd? Ga snel kijken dan!

Read More

Heilige Huisjes (afl. 2) – Het Heilige Huisje als Multifunctionele Plek

In Heilige huisjes onderzoeken we hoe het gaat met de gebedshuizen van Rotterdam. Hoe worden ze gebruikt? Wat gebeurt er met de gebouwen als ze leeg komen te staan? Wat betekenen de gebouwen voor mensen?

In aflevering twee kijken we naar hoe geloofsgemeenschappen hun gebouw beschikbaar stellen voor andere doeleinden en waarom dit vaak nodig is om het voortbestaan van de deze gebouwen en gemeenschappen te kunnen waarborgen in een tijd van ontkerkelijking.

Read More
Contact
+31 (0)648267619
KVK-nummer: 67494242