Het Wereldmuseum Rotterdam wijdt een tentoonstelling aan het thema ‘Kolonialisme en Rotterdam’. Naar aanleiding van deze tentoonstelling maakten we een serie dubbelportretten van hedendaagse kunstenaars en sprekers die mee doen aan de tentoonstelling. We interviewden ze over het werk dat ze tentoonstellen en hun motivatie om aan deze expositie deel te nemen.

Aflevering 1 – ‘Geschied-en-is: het verleden werkt door in het heden’

Aflevering 2 – De geschiedenis is hoorbaar op straat

Aflevering 3 – Een voetstuk voor zij die niet vergeten mogen worden

Bron: OPEN Rotterdam