Delfshaven, een gebied in het westen van Rotterdam, biedt plek aan vele creatieve initiatieven. Het is een gemêleerd gebied met achterstandswijken, industriegebied, maar ook plekken die hard ontwikkeld worden tot de “betere woongebieden”. De creatieve sector speelt een interessante rol in de ontwikkeling van dit gebied. Samen met Vers Beton onderzochten we wat die rol precies is en of er überhaupt nog plek is voor creativiteit in Delfshaven en hoe die creatieve plekken nou eigenlijk tot stand komen.

In aflevering 3 nemen we een kijkje in het M4H-gebied. Een havengebied dat sinds de komst van creatieven, eind jaren ’80, al een positieve ontwikkeling heeft meegemaakt. Het gebied gaat echter nog een (beleidsmatige) ontwikkeling meemaken, namelijk die van haven- en industriegebied, naar woon/werkgebied. Wat was en is de rol van creatieven in deze transformatie en is er in de toekomst nog wel plek voor deze creatieven?