Delfshaven, een gebied in het westen van Rotterdam, biedt plek aan vele creatieve initiatieven. Het is een gemêleerd gebied met achterstandswijken, industriegebied, maar ook plekken die hard ontwikkeld worden tot de “betere woongebieden”. De creatieve sector speelt een interessante rol in de ontwikkeling van dit gebied. Samen met Vers Beton onderzochten we wat die rol precies is en of er überhaupt nog plek is voor creativiteit in Delfshaven en hoe die creatieve plekken nou eigenlijk tot stand komen.

In aflevering 2 kijken we naar ‘bottom-up’-initiatieven in Delfshaven; creatieve initiatieven die vanuit de lokale gemeenschap zijn ontstaan, en niet vanuit de gemeente of de vastgoedmarkt. Wat kunnen deze initiatieven betekenen voor de wijk? En is er wel ruimte voor deze initiatieven in Delfshaven?